Fakturační údaje

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01 Třebíč
IČ: 26270382
DIČ: CZ26270382

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Informace o zpracování osobních údajů

I.
Správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“) podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů - Nařízení EU 2016/679 („Nařízení“) a osobní údaje od Vás získává a plní informační povinnost vůči Vám i vůči orgánům dozoru AUTOSALON F3K, se sídlem Třebíč, Spojovací 1338, PSČ 674 01, IČ 226270382 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 41021.

II.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s prodejem vozů a poskytováním poprodejních služeb a realizace marketingových aktivit, správce zpracovává jmenované osobní údaje pro tyto účely:

Realizace prodeje vozu - pro vytvoření objednávky Vašeho budoucího vozu a následného uzavření a plnění kupní smlouvy, včetně vytvoření faktury a následné předání Vašeho vozu (Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, transakční údaje, technické údaje o produktu);

Poskytnutí finanční výhody – pro případné zařazení do jedné z tzv. "cílových skupin", na základě kterého můžete obdržet finanční výhodu při koupi Vašeho vozu (Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, transakční údaje, technické údaje o produktu);

Poskytnutí finanční výhody pro držitele průkazu osoby zdravotně postižené - v případě poskytování finanční výhody v rámci „cílové skupiny“ osob zdravotně postižených naskenujeme a zpracujeme Vás průkaz osoby zdravotně postižené, na základě čehož obdržíte finanční výhodu při koupi vozu (Kopie osobního dokladu nebo jiné veřejné listiny);

Plnění zakázky v servisu - pro vyřízení Vaší zakázky, a to zejména při objednání Vaší návštěvy, vystavení zakázkového listu, případného kontaktování ohledně Vaší zakázky a vystavení faktury, včetně případného vyřízení pojistné události s pojišťovnou (Identifikační údaje, kontaktní údaje, historie obchodování, technické údaje o produktu);

Zajištění a poskytnutí poprodejních služeb - pro uzavření smlouvy na poprodejní služby, o kterou vyjádříte svůj zájem, a poskytování dané služby. Jedná se o předplacený servis, prodlouženou záruku a asistenční služby (Identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje o produktu);

Průzkum zákaznické spokojenosti - pro to, abychom zjistili Váš názor na poskytnuté produkty a služby. Osobní údaje jsou předány společnostem, které pro nás průzkum Vaší spokojenosti zajišťují. V případě zjištění Vaší nespokojenosti Vaše osobní údaje dále můžeme využít pro zajištění nápravy (Identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje o produktu);

Vyřizování stížností zákazníků - pro vyřízení Vaší stížnosti, podané prostřednictvím e-mailu, dopisem, telefonicky, osobně, na sociálních sítích a prostřednictvím formulářů na webových stránkách (Identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje o produktu, historie obchodování, komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat);

Vyrovnání s dodavateli za jimi způsobené garanční náklady - pro vyrovnání s našimi dodavateli (m.j. zajištění finanční kompenzace) za jimi způsobené garanční náklady (Technické údaje o produktu);

Realizace zákaznické objednávky - pro plnění Vaší objednávky - dodatečné montáže příslušenství po koupi vozu (Identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje o produktu);

Ověření vlastnictví vozu zákazníka - pro ověření vlastnictví Vašeho vozu při objednávání inteligentních dílů, např. klíčů (Identifikační údaje, kopie osobního dokladu nebo jiné veřejné listiny);

Účast ve věrnostním programu dle jeho pravidel, tedy pro poskytnutí veškerých z toho vyplývajících výhod a zasílání informací týkajících se programu včetně (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o četnosti návštěv a údaje o nákupu);

Oslovování s nabídkou produktů a služeb, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek, zasílání přání k svátku, narozeninám a PF, zasílání informace o končící platnosti STK. (Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, obchodní profil, technické údaje o produktu, historie obchodování, údaje o rodině a dalších osobách, komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory).

III.
S ohledem na jednotlivé kategorie osobních údajů a účely jejich zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě těchto právních důvodů: Plnění smluvního vztahu, oprávněný zájem správce, souhlas se zpracováním osobních údajů, plnění zákonné povinnosti.

Vaše osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím těchto komunikačních nástrojů: přímá písemná, osobní nebo elektronická komunikace, přihlášení k odběru newsletterů; kontaktní formulář na webových stránkách.

IV.
Na základě uděleného souhlasu pro marketingové účely budou součástí našich e-mailů rovněž nabídky třetích stran, informace o slevách, dalších závodech nebo zajímavých akcích. V případě udělení souhlasu budeme Vaše údaje dále zpracovávat a poskytovat Vám relevantnější nabídky - jak naše, tak našich partnerů.

Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely se podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů nevztahuje na naše právo zasílat Vám naše obchodní sdělení/newslettery, jehož součástí jsou marketingové nabídky třetích osob. Uvedené je součástí celkové služby, kterou Vám poskytujeme na základě uzavřené smlouvy.

V.
Právo na přístup k osobním údajům: Jako správci údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytujeme a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

Právo na opravu osobních údajů: V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo, abychom údaje opravili.

Právo na výmaz: Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek (osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány; pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání; Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná; zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením.

Právo na omezení zpracování: V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek (dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte; zpracování nemá právní základ, nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů; Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů: Na základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému správci. Takto Vám můžeme poskytnou osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a, jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu nebo plnění smlouvy, pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.

Právo vznést námitku: Vaším právem je vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu, zpracovávání osobních údajů pro direct marketing a zpracování pro vědecké nebo historické výzkumy nebo statistiky.

Právo související s automatickým zpracováním: Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování například dle věku, bydliště nebo národnosti. Pro uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na adresu správce osobních údajů nebo elektronicky na adresu marketing@auto-hegr.cz.

V případě, že se budete domnívat, že Vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s Nařízením, je Vaším právem podat stížnost u dozorového orgánu.

Není Vaší povinností osobní údaje poskytovat, nicméně Vaše osobní údaje jsou nezbytnou podmínkou pro to, abychom splnili smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli. Toto však neplatí pro neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely máte právo kdykoliv odvolat, zároveň máte právo odvolat každý jiný souhlas, který jste nám udělili. Proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv vznést námitku a vaše údaje nebudou dále pro tyto účely zpracovávány.

VI.
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu: Pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel; pro účely plnění smlouvy po dobu max. 10 let od uzavření smlouvy; pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem; pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem; v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů.

VII.
Vaše osobní údaje předáváme zpracovatelům, jejichž součinnost je pro nás nezbytná. Údaje jsou zpracovatelům poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném a je tak činěno na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Správce může Vaše osobní údaje předávat příslušným automobilkám v rámci zkvalitňování služeb Společnosti. V případě, že jde o koupi, správce může předávat Vaše osobní údaje společnostem poskytujícím úvěry na nákup vozidel, pojištění vozidel nebo společnostem zajišťujícím změny zápisu v registru vozidel; to vše vždy za situace, že máte zájem o zajištění takovéto služby. V případě, že jde o servis, může správce předávat Vaše osobní údaje pojišťovnám a jiným smluvním servisním partnerům pro účely opravy Vašeho vozidla. K Vašim osobním údajům vždy musí mít přístup i auditorská společnost, jejíž pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

VIII.
Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 25.5.2018.